Vol. 1 No. 2 – April – June 2016

Cătălin J. Iov
 
Gelu M. Buta
 
Grigore Tinică, Mihaela Tomaziu-Todosia, Alexandra Cristina Rusu, Raluca Ozana Chistol, Cristina Furnică
 
Aurora Ciucă
 
Iulian Warter, Liviu Warter
 
Rodica Gramma
 
Cătălin J. Iov
 
Beatrice G. Ioan, Simona I. Damian